Henter...

Overbevisende kampagner til fagforbund

Vi kender fagbevægelsen og ved, at det sommetider kan være svært at skære budskaberne til, så de passer til et moderne mediebillede.

Men fagforeningernes mærkesager er stadig vindersager.

Fællesskabet er stadig vigtigere end den rendyrkede individualisme. Danskerne vil gerne være solidariske.

Hos Mærkesag udarbejder vi kampagner, der hjælper jer med at hverve flere medlemmer, forbedrer jeres kommunikation med medlemmerne eller sætter fokus på jeres mærkesager.

Mærkesag udvikler stærke overenskomst­dækkede kampagner

Flere unge medlemmer

Danske unge kan faktisk godt lide fagbevægelsen. Men ikke alle får meldt sig ind. Det hjælper vi med. Man taler ofte om, at de unge vender fagbevægelsen ryggen. Men faktisk mener størstedelen af de unge på arbejdsmarkedet, at fagbevægelsen er nødvendig for at varetage deres interesser.

Selv blandt de, der ikke er medlemmer, er der hele 60 procent, der mener, fagbevægelsen gør en positiv forskel. De skal hentes ind og gøres til medlemmer via aktiv kommunikation og kampagne.

Vi tilbyder direkte kommunikation til landets unge via Facebook, Instagram og Snapchat og gennem kampagner, kurser og events.

Vi tilrettelægge materiale, som kan bruges direkte til de unge, når tillidsrepræsentanten forsøger at hverve dem. Alt designes, så det passer til jeres behov, målgruppe, ønsker og pengepung.

Fremtiden tilhører de unge – derfor skal de med i fagforeningen!

Flere tillidsrepræsentanter

Rygraden i en hver fagforening er tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads. Det er ham eller hende, der får de nye meldt ind. Det er tillidsrepræsentanten, der hjælper og svarer på spørgsmål, når det brænder på. Og det er tillidsrepræsentanten der sikrer, at alle på arbejdspladsen kender til deres rettigheder, muligheder og får spredt fagbevægelsens budskab og lyttet til de ønsker og behov der er tilstede lokalt.

Nogle steder er det svært at få nye til at påtage sig opgaven. Hvad kræver det? Hvorfor skal det lige være mig? Hvad får jeg selv ud af det og hvor lang tid tager det? Går det ud over min karriere? Lærer jeg noget ved det? Kan jeg komme på kursus? Spørgsmålene er mange og tvivlen stor blandt potentielle tillidsrepræsentanter.

Vi sikrer, at I kan give klar besked til kommende tillidsrepræsentanter om TR-arbejdet på en attraktiv og imødekommende måde. Vi tilbyder kampagner og materiale, der via konkrete fakta, gode eksempler og historier gør det mere overskueligt, interessant og attraktivt at lade sig vælge som tillidsrepræsentant. På en måde, så kollegerne i højere grad værdsætter det store og vigtige arbejde, en tillidsrepræsentant gør.

Uden tillidsrepræsentanter – ingen fagforening!

Frem med fagbevægelsens budskab

Når først det brænder rigtigt på, er pressen ofte de første til at skrive historien. Fagbevægelsen kommer hurtigt bagud på point, hvis man ikke er den, der sætter dagsordenen. Er der først en forkert overskrift i avisen, er det den alle taler om.

Derfor har fagbevægelsen brug for at kunne kommunikere klart med omverdenen, så den helt rigtige dagsorden sættes – og i tide.

Vi hjælper med kampagner, der klart og tydeligt forklarer, hvorfor en virksomhed skal blokeres – eller som argumenterer for det rimelige i, at fagforeningens medlemmer vil have mere i løn.

Fagforeningen har de bedste mærkesager, og derfor skal I være dagsordenssættende!

Vi har overenskomst

Vi sørger for danske løn- og arbejdsvilkår når vi køber ind på jeres vegne. Vores egne forhold er aftalt gennem overenskomst med HK/Privat. Læs mere

Lad os ringe dig op

Hvis du giver os dit nummer, så ringer vi dig op – helt uforpligtende – til en snak om hvordan Mærkesag kan være med til at tilrettelægge en overenskomstdækket kampagne for dit forbund.