Henter...

Bedre kommunikation om velfærd

God velfærd og offentlig service er en mærkesag for os.

Vi tror på, at man kan få mere velfærd for pengene, hvis man forbedrer sin kommunikation med borgerne.

Mærkesag udvikler en stærk kampagne, der informerer og inddrager borgerne og som fremmer en god adfærd omkring de offentlige serviceydelser.

Hvem er I? Offentlige virksomheder kan være mange ting, men fælles er kravet om levering af velfærdsydelser af høj kvalitet. I kunne fx være:

  • Kommuner og regioner
  • Forsyningsvirksomheder: Renovationsvæsen, vandforsyning og elforsyning
  • Kulturinstitutioner: Museer, arkiver og spillesteder
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Folkekirken
  • Statslige styrelser

Mærkesag udvikler stærke kampagner til offentlige virksomheder

Mærkesag kan hjælpe med informationskampagner, inddragende kampagner og adfærdskampagner for kommunen, regionen og de offentlige virksomheder. Her er tre eksempler på, hvad Mærkesag kan gøre for jer:

Bedre affaldssortering

Alle kommuner og renovationsvæsener er i disse år i gang med at føre nye affaldsplaner ud i livet.

Vi ved, at det kan være svært for borgerne at sortere affaldet korrekt – også selvom de gerne vil.

Mange efterspørger desuden viden om, hvad der sker med affaldet.

Vi hjælper med design af information på affaldsbeholderne og udarbejder informationsmateriale på tryk, web og sociale medier. Vi tilrettelægger en kampagne, der sætter fokus på den nye sorteringsløsning. Vi følger op med ekstra information, hvor genanvendelsen halter.

Med rigtig information forbedres sorteringen og jeres mulighed for genanvendelse øges.

Få flere unge til at stemme

Ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2013 var der stort fokus på at få flere unge til at stemme – og indsatsen lykkedes mange steder.

Men i 2017 er der en ny generation af unge førstegangsvælgere, der også skal være klogere på, hvilken forskel byrådet og regionsrådet gør for dem.

Med en målrettet kampagne på uddannelsesinstitutioner og sociale medier bliver de unge i jeres område i stand til at træffe deres eget valg – og i hæver de unges valgdeltagelse.

Med målrettet kampagne bliver valget også de unges valg.

Borgerinvolvering

Det er ikke altid let at få borgerne til at involvere sig i en forandring. Der er mange andre ting, der prioriteres.

Men ofte bliver resultatet af en ny lokalplan, en serviceforandring eller andre nye tiltag bedre, når borgerne har været involveret i processen.

Vi udvikler en kampagne, der vha. målrettede tryksager, outdoormedier og dialog på sociale medier får flest mulige til at tilkendegive deres mening.

Det kvalificerer jeres arbejde og den politiske debat.

Mere involvering giver bedre velfærd.

Vi lever op til jeres indkøbspolitik

Hvis jeres indkøbspolitik indeholder krav om klima- og miljøvenligt indkøb, samt overholdelse af danske løn- og arbejdsvilkår, så lever vi op til den. Bæredygtighed er en mærkesag for os. Læs mere

Lad os ringe dig op

Hvis du giver os dit nummer, så ringer vi dig op – helt uforpligtende – til en snak om hvordan Mærkesag kan være med til at tilrettelægge din offentlige kampagne.